Kan miljøarbeideren på skolen kreve urinprøve av elever på grunnlag av mistanke eller rykter om rusmisbruk?

Utvidet spørsmål

Kan miljøarbeideren på skolen kreve urinprøve av elever på grunnlag av mistanke eller rykter om rusmisbruk?

Svar

Legalitetsprinsippet i norsk rett, innebærer bl.a. at myndigheter (som skolen) må ha en klar lovhjemmel for å kunne krenke den enkeltes kroppslige integritet ved å kreve urinprøve. Skolen har ingen slik hjemmel, og har på ingen måte rett til å kreve urinprøve av elever. Slike prøver kan bare tas av politiet i samsvar med bestemmelsene i straffeprosessloven. Det er ikke mulig for skolen å begrunne slike prøver med at de er frivillige. Ulovlig urinprøvetaking kan være straffbart å gjennomføre. Vi minner også om at opplæringslova fastsetter at ”Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling ikkje [må] nyttast (vår kursiv), se § 3-7.

Relevante lovtekster

Relaterte spørsmål