Temaer

Personvern er et stort problemområde. Loven har som formål å beskytte personvern i tilknytning til behandling av personopplysninger. Dersom du lurer på hva dette betyr for deg så kan det hende at du finner noen av svarene her.

Finner du ikke svar? Send ditt spørsmål til Personvernskolens ekspertpanel så svarer vi så fort vi får tid. Ikke alle spørsmål vil bli besvart, kun spørsmål som retter seg rundt personopplysningsloven og -forskriften.

Digitale læringsmidler mv

Internett og teknologi åpner for nye og spennende muligheter i undervisning og læring. Bruk av blogg, sosiale nettverk og elektroniske kommunikasjonsmidler vil imidlertid ofte eksponere elever på måter som er problematisk for personvernet.

Skole – hjem

Brev, meldingsbøker, e-post og annen kommunikasjon mellom skole og hjem inneholder ofte personopplysninger. Hvilke opplysninger som kommuniseres, og hvordan disse håndteres er avgjørende for hvilke krav loven stiller.

Personopplysning eller ikke?

Personopplysningsloven gjelder for personopplysninger. Disse må kunne knyttes til en identifiserbar fysisk enkeltperson i form av skrift, bilder, lyd mv. Ikke sjelden er det tvil om en opplysning er "personopplysning" eller ikke, og dermed er det tvil om loven gjelder.

Kontroll av elever

Skolen har en viss adgang til å samle inn opplysninger om elever for kontrollformål. Det er likevel ikke fritt fram. Men hvor går grensen?

Rusmidler og røyking

Personopplysningsloven gjelder ikke for krav om urinprøve mv for å teste elever for rusmidler mv. Tvungen urinprøvetaking vil imidlertid normalt kreve hjemmel i lov for å være tillatt. Opplysninger om elevers rusbruk mv (f.eks. på bakgrunn av slike tester), vil være regulert av personopplysningsloven.

Dersom en lærer observerer elever for å kunne gripe inn og stoppe ulovlig røyking, kan elevene kanskje oppfatte dette en krenkelse av deres rett til å ha sitt privatliv i fred. Personopplysningsloven kommer imidlertid ikke til anvendelse på hva lærere og andre ser og hører. Hvis lærere derimot skriver ned opplysninger om hvilke elever som har røykt, vil loven ofte gjelde.

Diverse

Spørsmål som ikke passer under de andre temaene finner du her.

Sist besvarte spørsmål

Kan lærere ved to forskjellige skoler som underviser samme elev diskutere problemer vedrørende eleven?
vis
Kan skolen informere foreldrene til et barn som har blitt slått hvilken elev som slo?
vis
Kan læreren informere foreldrene om hvilken nettside en elev ulovlig har vært inne på og som har gitt grunnlag for anmerkning?
vis
Spørsmål: Etter en konferansetime komm...
vis
Kan jeg gi informasjon og muntlig tilbakemelding på skolearbeid til elever med spesialpedagogisk tilbud selv om dette innebærer at jeg røper noe om elevens problem?
vis